Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Jubileum!

Här här hittar du
information om
vår jubileumshelg
2018 >>
Välkommen!

in english below

Var med och fira vårt 50-årsjubileum på nyrenoverade vilsta sporthotell. Här finns boende som passar alla!
Hotellrum, vandrarhem, stugor och camping!
Det går endast att boka om man mailar eller ringer och anger att man ska delta på Salukiringens evenemang.
Tel 016-51 30 80, eller e-post bokning@vilstasporthotell.se
www.vilstasporthotell.se

Program

Raskonferens 26/7
SvSR utställning med cert 27/7
Gemensam middag med arabiskt tema 27/7
SvSR utställning med cert 28/7
SvVK utställning med cert 29/7
Internationellt lure coursing prov 30-31/7

Torsdag 26/7

Raskonferens för alla rasintresserade, salukiägare som uppfödare!
Konferensen genomförs på jubileumshelgens första dag på Vilsta konferensanläggning.

PRELIMINÄRT PROGRAM
Exteriör & rörelser
- Outstanding saluki topics
RAS och hälsa
- redovisning enkäter, arbete etc
Saluki of Arabia Club
- Seminar an Introduction to the Saluki Hound of the Bedouins (Past- Present-Future) Presented By : Hamad AlGhanem – Saluki of Arabia Club - U.A.E
- Arabian Saluki Beauty Contest – Judged By: Hamad AlGhanem Saluki of Arabia Club- U.A.E
Down memory lane
-höjdpunkter från rasens historia under de senaste 50 åren

Fredag 27/7 och lördag 28/7

Svenska Salukiringen anordnar två dagar officiell utställning med CERT!
Domare Shuichi Suda, Japan & Deric Aube, USA

På fredagskvällen bjuder vi in till gemensam middag på Vilsta med arabiskt tema! Föranmälan & betalning krävs för att delta.
Vi kommer bjuda in konstnärer att komma och visa upp/sälja sin konst på plats under helgen!

Salukikonst och tillbehör till saluki

Vi bjuder särskilt in dig som konstnär och skapare då vi gärna vill ha salukikonst och tillbehör till saluki till försäljning för alla besökare och utställare. Du bestämmer själv vad du vill sälja! Vi uppskattar en mångfald!
• Skulpturer, akvareller, oljemålningar, litografier och kopior på original
• Koppel, halsband, saluki-kläder och smycken
Vi erbjuder aviserad plats för ditt tält där du kan ha din konst eller salukitillbehör till försäljning.
Hoppas du vill komma och sälja konst med salukimotiv och tillbehör till salukiälskare!
Meddela styrelsen senast 3 juli om du vill delta till ordforande@saluki.se

Detta händer också under denna helgen

SÖNDAG 29/7 2018
Svenska Vinthundklubben anordnar officiell utställning med CERT på Strömsholm (30 km från Vilsta). För mer information se www.ostra.svvk.se

MÅNDAG-TISDAG 30-31/7 2018
Internationellt lure coursingprov med CERT & CACIL. För mer information om datum för saluki, plats och domare se www.vklcb.svvklc.se

Boende

Går endast att boka via Vilsta, inte via bokningssidor. Det kommer att finnas fler stugor och rum efter januari 2018.


Välkomna!


COME AND CELEBRATE OUR 50-YEARS ANNIVERSARY
AT NEWLY RENOVATED VILSTA SPORTHOTEL
Accommodation that suits everyone! Hotel rooms, B&B, cabins and camping
You can only book accomodation if you send email or call and say that you will attend to The Saluki Club events..
Phone: +46 16 51 30 80, email: bokning@vilstasporthotell.se
http://www.vilstasporthotell.se/

SALUKI CONVENTION 26/7
SVSR SHOW WITH CAC 27/7
JOINT DINNER - ARABIC THEME 27/7
SVSR SHOW WITH CAC 28/7
SVVK SHOW WITH CAC 29/7
INTERNATIONAL LC TRIAL 30-31/7

THURSDAY 26/7 2018
Saluki convention for everyone that is interested in the Saluki breed, Saluki owners as breeders!
The convention is hold on the first day of the anniversary, at the Vilsta conferece center.

PROVISIONAL PROGRAM
Exterior & movements
- Outstanding saluki topics
SVSR’s committee for Breed and Health
- reports on surveys and other work
Saluki of Arabia Club
- Seminar an Introduction to the Saluki Hound of the Bedouins (Past- Present-Future) Presented By : Hamad AlGhanem – Saluki of Arabia Club - U.A.E
- Arabian Saluki Beauty Contest – Judged By: Hamad AlGhanem Saluki of Arabia Club- U.A.E
Down memory lane
- highlights from the Saluki breed history history over the past 50 years

FRIDAY 27/7 & SATURDAY 28/7 2018
The Swedish Saluki Club arranges two days of official shows with CAC!
JUDGES FRIDAY & SATURDAY
Shuichi Suda, Japan & Deric Aube, USA

On Friday evening we invite you all to a joint dinner at Vilsta with Arabic theme! Pre-registration and payment is required to participate.

We will invite artists to come and show/sell their art in place during the weekend!

You can also participate at these events
SUNDAY 29/7 2018
The Swedish Sighthound Club arranges official show with CAC at Strömsholm (30 km from Vilsta).
For more information look at www.ostra.svvk.se

MONDAY-TUESDAY 30-31/7 2018
International lure coursing trial with CAC & CACIL
For more information about date for saluki, place and judges look at www.vklcb.svvklc.se

ACCOMODATION
Is only possible to book directly with Vilsta (not with booking.com etc). More cottages and rooms will be available after Januari 2018.

WELCOME !!