Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Jubileum!

Här här hittar du
information om
vår jubileumshelg
2018 >>
Välkommen!

AL-SHÉN DURRIYAH SHAQRAA

Khalils Kasib Ibn Amjad Al-Shên x Shadri ZahraÖkl VG SKK Göteborg Int 5/1-12

Ökl 1 SvSR Tångahed Off 13/6-10