Board information

Any news in our club?
Keep posted!
The latest information
from the board is
found here >>

Saluki age

Please report if you lost
your Saluki, valid for dogs
born 1991 and sooner.
The form is 
found here >>

Saluki magazine

Multi page offer!
Don't forget to
book your ad in
Salukibladet
Book here >>

TA'ZIM HEELAH HADEEQAH

Badavie Konquestador x Dabka's Francine

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 14/1 2019
Heartscreening
Ökl EXC-3 SvSR Öland Nat 7/9-19
Ökl VG SKK Växjö Int 4/11-18
0 ej i mål lopp 2 LC Katrineholm Int 6/10-18
9/11 271p LC Torne Nat 29/9-18
Ökl VG-1 DKK Ballerup Int 22/9-18
Ökl 1 HP / KLUBBDIPLOM / BIM ÖPPEN SvSR Tånga Hed Inoff 9/9-18
Ökl VG SvVK Tånga Hed Off 8/9-18
Ökl VG-2 SKK Öland Nat 1/9-18
Ökl EXC SvVK Ronneby Off 11/8-18
14/14 133p LC Avesta Nat 14/7-18
7/13 291p LC Hovdala Nat 15/4-18
0, För låga poäng lopp 2 LC Hovdala Nat 8/4-18
6/8 304p CERT LC Torne Nat 7/10-17
Ökl EXC SKK Öland Nat 3/9-17
Ökl VG SvSR Öland Off 2/9-17
15/17 307p LC Mariestad Int 27/8-17
Avvisad 1.9.1.1 LC Norberg Int 1/8-17
Ökl VG SKK Ronneby Int 13/8-17
7/11 335p LC Katrineholm Nat 27/5-17
6/15 318p LC Hovdala Int 2/4-17
Ökl VG-1 SKK Ronneby Nat 14/8-16
Ökl VG SvVK Strömsholm Off 31/7-16
Ökl EXC SvSR Strömsholm Off 30/7-16
Ökl KEP SvSR Öland Off 6/9-15
Ökl VG SKK Öland Nat 5/9-15
Ökl VG-4 SKK Ronneby Int 9/8-15