Board information

Any news in our club?
Keep posted!
The latest information
from the board is
found here >>

Saluki age

Please report if you lost
your Saluki, valid for dogs
born 1991 and sooner.
The form is 
found here >>

Saluki magazine

Multi page offer!
Don't forget to
book your ad in
Salukibladet
Book here >>

Poängräkning för årets LC Saluki sker enligt följande: Placering 1=20p, 2=18p, 3=16p osv. till 10=2p, i slutpoäng inräknas även in 1 poäng per slagen startande hund inom rasen, gäller alla i rasen oavsett placering. Hundar som har hamnat på samma placering har således ej slagit varandra utan endast de som kommer efter i placeringslistan. Poäng räknas för de fem bästa resultaten (ex. 2:a = 18p + antal slagna hundar inom rasen= slutpoäng).

* Alla hundar som startat i lopp 1 på ett prov räknas som en tävlande hund

Årslista 2021

Årslistor 2021
Styrelsen har under helgens livemöte beslutat i frågan om årslistor. Efter en ingående diskussion där medlemmarnas åsikter och argument övervägts har vi beslutat att presentera ”Covid-anpassade” listor för 2021. Det innebär att vi kommer presentera listor för Bästa Hane och Bästa Tik, både i LC och utställning. Detta gör det möjligt att också ha en kombinerat-lista. Listorna kommer räknas ut som vanligt, med det undantag att vinster i grupp och BIS inte kommer räknas, då det inte hållits finaler i alla utställningar som varit. Det kommer alltså bara räknas poäng givna i rasbedömningen. Vi kommer inte att presentera avelshane/tik eller uppfödare.

Beslutet är fattat på grunderna att årets utställningar varit väl spridda över landet och även om de allra största utställningarna uteblivit har det ändå funnits möjligheter för hundar att visas. Det är roligt för alla som deltagit att se hur resultatet blivit. Eftersom dessa listor inte har samma vikt och bredd som de har i normala fall då antalet utställningar varit så få, kommer det inte att delas ut några diplom.

Årslista 2019
Årslista 2018
Årslista 2017
Årslista 2016
Årslista 2015
Årslista 2014
Årslista 2013
Årslista 2012
Årslista 2011
Årslista 2010
Årslista 2009
Årslista 2008
Årslista 2007
Årslista 2006
Årslista 2005
Årslista 2004
Årslista 2003
Årslista 2002
Årslista 2001
Årslista 1999
Årslista 1998
Årslista 1997