Board information

Any news in our club?
Keep posted!
The latest information
from the board is
found here >>

Saluki age

Please report if you lost
your Saluki, valid for dogs
born 1991 and sooner.
The form is 
found here >>

Saluki magazine

Multi page offer!
Don't forget to
book your ad in
Salukibladet
Book here >>

ÅRSLISTA 2021

Sammanställning av två-dagars utställning i Göteborg 2020

ÅRSLISTA 2019

ÅRSLISTA 2018

ÅRSLISTA 2017

ÅRSLISTA 2016

ÅRSLISTA 2015

ÅRSLISTA 2014

ÅRSLISTA 2013

ÅRSLISTA 2012

ÅRSLISTA 2011

ÅRSLISTA 2010

ÅRSLISTA 2009

ÅRSLISTA 2008

ÅRSLISTA 2007

ÅRSLISTA 2006 

ÅRSLISTA 2005

ÅRSLISTA 2004 

ÅRSLISTA 2003 

ÅRSLISTA 2002 

ÅRSLISTA 2001

ÅRSLISTA 2000

 

Poängberäkningssystem

Man får räkna sin hunds fem bästa utställningar per år, dock inte två för samma domare.

Följande poängsystem gäller:
BIR 10 poäng
BIM 7 poäng
BH-2, BT-2 5 poäng
BH-3, BT-3 3 poäng
BH-4, BT-4 2 poäng

BIG-1 5 poäng
BIG-2 3 poäng
BIG-3 2 poäng
BIG-4 1 poäng

BIS-1 5 poäng
BIS-2 3 poäng
BIS-3 2 poäng
BIS-4 1 poäng

  • Alla BH/BT-placerade hundar får 1 poäng för varje slagen konkurrent upp till 20 st.
  • Därefter gäller 1 poäng extra för varje 20-tal slagna.
  • Hunden får 1 poäng extra för varje slagen anmäld champion i championklass. Detta gäller inte övriga klasser, även om det finns hundar som är champions i övriga klasser.
  • BIR-vinnande hund får räkna både championtikar och championhanar.
  • Hundar som får cert utanför BH/BT-placering får 1 poäng för varje slagen konkurrent som INTE är svensk champion upp till 20 st. Därefter gäller 1 poäng extra för varje 20-tal slagna. 
  • Det är inte bara deltagande hundar som räknas, utan alla anmälda hundar oavsett hur många som slutligen deltar.


För tävlan om årets uppfödare får uppfödaren räkna de fem som har mest poäng dock minst två kullar.

Avelshanar och avelstikar får räkna sina fem avkommor med flest poäng, det räcker med en kull.

Årslistor 2021
Styrelsen har under helgens livemöte beslutat i frågan om årslistor. Efter en ingående diskussion där medlemmarnas åsikter och argument övervägts har vi beslutat att presentera ”Covid-anpassade” listor för 2021. Det innebär att vi kommer presentera listor för Bästa Hane och Bästa Tik, både i LC och utställning. Detta gör det möjligt att också ha en kombinerat-lista. Listorna kommer räknas ut som vanligt, med det undantag att vinster i grupp och BIS inte kommer räknas, då det inte hållits finaler i alla utställningar som varit. Det kommer alltså bara räknas poäng givna i rasbedömningen. Vi kommer inte att presentera avelshane/tik eller uppfödare.

Beslutet är fattat på grunderna att årets utställningar varit väl spridda över landet och även om de allra största utställningarna uteblivit har det ändå funnits möjligheter för hundar att visas. Det är roligt för alla som deltagit att se hur resultatet blivit. Eftersom dessa listor inte har samma vikt och bredd som de har i normala fall då antalet utställningar varit så få, kommer det inte att delas ut några diplom.