Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Svenstavik Nationell 3/8 2014
Domare Agneta Kappers, Sverige
Antal deltagande hundar: 7+12

BIR BIG-2 CERT PAZADA STAR ALLIANCE
BH-2 R-CERT SE VCH DHAWATI UDAY KARAM
BH-3 BADAVIE VOICE OF THE FUTURE
BH-4 IBRIZ DAHRIUS
BIM SE UCH KIRMAN EUDORA
BT-2 SE UCH BADAVIE CEDALA
BT-3 CERT SE JV-13 DHAWATI UJALA LAMIÁH
BT-4 SE UCH BADAVIE MIRIEL
R-CERT MAJO'S BUFFY SAINTE MARIE

Juniorklass hanar
EXC-1 CK BH-3 BADAVIE VOICE OF THE FUTURE

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK BIR BIG-2 CERT PAZADA STAR ALLIANCE
EXC-2 MAJO'S SHERATAN

Bruksklass hanar
EXC-1 CK BH-2 R-CERT DHAWATI UDAY KARAM
EXC-2 ASHST

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-4 IBRIZ DAHRIUS
VG-2 BORGSJÖDALENS YOU AND I

Juniorklass tikar
EXC-1 MATANAH'S BATHSEBA 

Bruksklass tikar
EXC-1 CK DHAWATI UNAZA BINT RAFIIQA

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-3 CERT DHAWATI UJALA LAMIÁH
EXC-2 CK R-CERT MAJO'S BUFFY SAINTE MARIE
EXC-3 EL-ADINI OPRAH
EXC-4 BORGSJÖDALENS FIRE AWAY
EXC BORGSJÖDALENS ENDING IS LOVE 

Championklass tikar
EXC-1 CK BIM KIRMAN EUDORA
EXC-2 CK BT-4 BADAVIE MIRIEL
EXC-3 MATANAH'S AYELET BAT TSEMAH 

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-2 BADAVIE CEDALA
EXC-2 CK BARAKISCH QEISI AQEL