Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Månadens bild augusti

201908
Ch Ahmadi Frost Bite, Ch Emoticon Frostnip & Ch Emoticon Cold As Ice, ägare Jessica Bolander, Monika Bolander, Gisela Wackér.

Vill du bidra till månadens bild? Läs mer här >>