Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

SUPERERBJUDANDE och FÖRLÄNGD TID FÖR ANNONSERING I SALUKIBLADET

ANNONSPAKET / UPPFÖDARERBJUDANDE 1200 kr:
• Parningsannons
• Julhälsning
• Ett uppslag

ANNONSPRISER:
• Helsida: 400 kr
• Uppslag: 700 kr
• Insida 600 kr
• Baksida: 800 kr


FÖRLÄNGD ANNONSERING
Vi förlänger datumet för att annonsera i sommarnumret, nytt datum: 19 maj.