Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BORGSJÖDALENS FIRE AWAY

Lat'if Xafhir Al Asmaanii x Al Wathba Caylie Lubabah

Ökl G SKK Sundsvall Int 10/10-15
Ökl EXC SKK Högbo Bruk Int 13/9-15
Ökl VG-4 SKK Gimo Int 13/9-14
Ökl VG-4 SKK Högbo Bruk Int 6/9-14
Ökl EXC-4 SKK Svenstavik Nat 3/8-14
Ökl VG SvSR Alfta Off 13/7-14
Ökl EXC-2 CK BT-4 SKK Alfta Nat 12/7-14
Ökl 4 HP SvSR Söderhamn Inoff 10/5-14
Junkl VG-2 SvVK Sundsvall Off 13/10-13
Junkl EXC-1 SKK Sundsvall Int 12/10-13
Junkl EXC-1 / CK SKK Högbo Bruk Int 8/9-13
Junkl EXC-2 SvVK Svenstavik Off 3/8-13
Junkl EXC-1 SKK Alfta Nat 7/7-13
Junkl OPL SvSR Söderhamn Inoff 11/5-13