Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Banner Vilsta 2022 NY

HISILOME'S KORIANDER

Al-Shén Raadin Al Rafiiq x Hisilome's Halawa

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Fysiologiskt blåsljud
Hjärtundersökning 4/3 2021
Heartscreening
Ökl EXC-1 CK BH-4 R-CERT R-CACIB SKK Stockholm Int 12/12-15
Ökl VG SvSR Gammelkroppa Off 11/7-15
Ökl EXC-3 CK SKK Borås Nat 28/6-15
Ukl EXC-2 CK SKK Köping Int 20/7-14
Ukl EXC-1 SKK Avesta Int 15/6-14
Ukl EXC-1 CK / BIM UNGHUND SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14
Ukl EXC-2 CK SvVK Ljungbyhed Off 31/5-14