Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Licens
För alla som är nyfikna på hur förfarandet med att ta tävlingslicens går till kommer här en kortfattad beskrivning.


Ägare/tränare
Ta kontakt med ditt närmaste kapplöpningssällskap och bli medlem. Alla som vill tävla med sin hund måste genomgå en tränarutbildning - till B-tränare. Detta är ett system som kom till när toto-spelet infördes i Sverige - allt för hundarnas bästa. Som tränare förbinder du dig bla att ta väl hand om din hund upp till 10 års ålder - detta för att vi inte ska få samma situation som i en del andra länder där många hundar avlivas enbart för att de inte springer in tillräckligt med pengar för att vara lönsamma.

Tränarutbildningen
består av en teoretisk och en praktisk del. Du måste ha en mentor - en van hundkappare som hjälper dig med praktiken och som kan svara på de frågor som ev. uppstår. Licensen förnyas varje år och avgiften för 2007 är 1250:- Man får ha 5 st hundar på sin B1-licens och den kan inte uppgraderas förrän tidigast efter 24 månader om man vill ha licens för ytterligare hundar. Man måste även vara medlem i SKK för att få ta tränarlicens.


Hunden
För att få springa efter harmaskinen måste hunden vara 12 månader och för att få påbörja licenstagningen måste den vara 15 månader. Man brukar börja träna korta släpp rakt fram efter släphare med unghundar från ca 6 månaders ålder för att få upp hundens entusiasm. De lär sig också väldigt snabb att kappbanan är en rolig plats där man får jaga en låtsashare. De vänjer sig också vid de ljud som förekommer på banan redan innan det är dags att starta efter harmaskinen. När hunden springer bra efter släpharen kan man börja släppa den genom startboxen med främre grinden öppen. På så sätt vänjer de sig redan tidigt vid att gå in i detta trånga utrymme, endast ca 30 cm brett.
Vid 12 månaders ålder får man börja träna med harmaskinen, och det vanligaste är att man släpper hunden utanför boxarna, dvs med handsläpp som vid lure coursing. Första gången brukar man prova bara en långsida + en kurva för att se hur unghunden beter sig. Om allt fungerar bra och hunden klarar att ta kurvan bra så kan man prova att köra ett helt varv.
Nu följer en träningsperiod där unghunden springer själv efter harmaskinen - först med handsläpp, sedan genom öppen box och så småningom med stängd box. Det är viktigt att inte ha för bråttom med att släppa unghunden tillsammans med andra hundar! Man vill att hunden ska vara riktigt löpsäker - dvs vara fokuserad på att jaga haren, samt ha bra kurvteknik innan man provar med några äldre dokumenterat löpsäkra hundar.
Om allt fungerar som det ska även tillsammans med andra hundar har man äntligen kommit till de efterlängtade momentet - licenstagning !!!


Tävlings/ID-boken
Kontakta din klubbs registrator som är ansvarig för utfärdandet av tävlingsböckerna. Registreringsbeviset måste du ha med dig då en del av uppgifterna där förs in i boken, hundens identitet fastställs, viss mätning sker bl.a. manköjd och svanslängd, sedan ritas hundens färg o kännetecken in i boken av registratorn. Detta är mkt noggrant och tom färgen på varenda klo ritas in. Allt för att minimera risken för fusk - innan lopp kontrolleras så att rätt hund verkligen kommer till start.


Sololopp
Hunden måste ha fyllt 15 månader och ha en tävlingsbok. Hunden springer ensam och det som bedöms är att den klarar att starta ur box, jagar haren entusiastiskt och klarar kurvorna.


Provlopp
Efter godkänt sololopp kan man fortsätta med provlopp. Antingen så kör man 2 st provlopp med 3 hundar/lopp - den "nya" hunden som ska ta licens placeras i någon av mittboxarna och 2 "stödhundar" dvs hundar som redan har licens startar i boxar innanför och utanför. Eller så kan man köra endast ett provlopp där minst 5 hundar deltar, varav minst 2 är stödhundar.
För att få ett godkänt provlopp krävs att hunden passerar el passeras av minst en av de övriga hundarna. Detta för att man ska kunna bedöma att hunden springer rent och inte försöker bråka med de övriga hundarna. Hundarna kan stöta ihop/knuffas lite om positioner under loppet men får ej visa aggressivt beteende.
Du måste anmäla till din klubb att hunden ska göra sina licenslopp och tävlingsboken ska lämnas in när du kommer till banan. Sedan sker vägning, Id-kontroll och veterinärbesiktning precis som vid tävlingsloppen. Ofta sker licenstagningsloppen på tävlingsdagar, före eller efter ordinarie tävlingar då det ju finns domare på plats vid dessa tillfällen. Om det finns domare på plats även under träning kan licenslopp även köras då. Kolla med din klubb och anmäl i god tid innan! Hunden ska bära munkorg och nummertäcke under sina licenslopp! När provloppet/en är godkända har din hund fått sin tävlingslicens och har rätt att tävla i officiella kapptävlingar. GRATTIS !!!

///Camilla Haglund