Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Poängräkning för årets LC Saluki sker enligt följande: Placering 1=20p, 2=18p, 3=16p osv. till 10=2p, i slutpoäng inräknas även in 1 poäng per slagen startande hund inom rasen, gäller alla i rasen oavsett placering. Hundar som har hamnat på samma placering har således ej slagit varandra utan endast de som kommer efter i placeringslistan. Poäng räknas för de fem bästa resultaten (ex. 2:a = 18p + antal slagna hundar inom rasen= slutpoäng).

* Alla hundar som startat i lopp 1 på ett prov räknas som en tävlande hund

Årslista 2019
Årslista 2018
Årslista 2017
Årslista 2016
Årslista 2015
Årslista 2014
Årslista 2013
Årslista 2012
Årslista 2011
Årslista 2010
Årslista 2009
Årslista 2008
Årslista 2007
Årslista 2006
Årslista 2005
Årslista 2004
Årslista 2003
Årslista 2002
Årslista 2001
Årslista 1999
Årslista 1998
Årslista 1997