Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

in english below

Var med och fira vårt 50-årsjubileum på nyrenoverade vilsta sporthotell. Här finns boende som passar alla!
Hotellrum, vandrarhem, stugor och camping!
Det går endast att boka om man mailar eller ringer och anger att man ska delta på Salukiringens evenemang.
Tel 016-51 30 80, eller e-post bokning@vilstasporthotell.se
www.vilstasporthotell.se

Program

Raskonferens 26/7
SvSR utställning med cert 27/7
Gemensam middag med arabiskt tema 27/7
SvSR utställning med cert 28/7
SvVK utställning med cert 29/7
Internationellt lure coursing prov 30-31/7

Torsdag 26/7

Raskonferens för alla rasintresserade, salukiägare som uppfödare!
Konferensen genomförs på jubileumshelgens första dag på Vilsta konferensanläggning.

PROGRAM - the conference will be held in English.
Häfte med hela konferensen på svenska erbjuds och det går bra att ställa frågor på svenska då våra föreläsare är svensktalande.

09:30 Registration

10:00 How to choose dogs for breeding to achieve your goals - by Elisabeth Rhodin, experienced and successful breeder of dachshunds (prefix Örnberget’s) since 1962, working in the Swedish Kennel Club’s breeding committee and authorized FCI-judge.

12:00 Lunch break

13:00 Saluki health - a report from the club committee

13:30 50 years of breed history in Nordic countries - looking back at influential stud dogs, brood bitches and breeders - Finland and Norway

14:30 Coffee break

15:00 To continue…50 years of breed history in Nordic countries - Denmark and Sweden

16:00 Introduction to the Saluki Hound of the Bedouins (Past-Present-Future) by Hamad AlGhanem - Saluki of Arabia Club - U.A.E
Followed by Arabian Saluki Beauty Contest, anmäl här >>
Judged by: Hamad AlGhanem Saluki of Arabia Club - U.A.E
Adults (over 1 year) 7 smooth dogs, 7 smooth bitches 7 feathered dogs, 7 feathered bithes
Veterans (over 7 years) 7 smooth dogs, 7 smooth bitches 7 feathered dogs, 7 feathered bithes
Max 1 feathered Saluki and max 2 smooth Salukis from the same owner.
Arabian Saluki Beauty contest är en del av raskonferensen.

Konferensavgift 500 SEK inkl lunch & kaffe. Föranmälan och betalning krävs >>

Fredag 27/7

Svenska Salukiringen anordnar officiell utställning med CERT.
Domare Shuichi Suda, Japan & Deric Aube, USA samt Bitte Ahrens, Italien (valpar, reservdomare)
PM >>
Onlineanmälan >>

På fredagskvällen bjuder vi in till gemensam middag på Vilsta med arabiskt tema! Föranmälan & betalning krävs för att delta. Här anmäler du dig till middagen >>

Lördag 28/7

Svenska Salukiringen anordnar officiell utställning med CERT.
Domare Shuichi Suda, Japan & Deric Aube, USA samt Barbara Ruth Smith, Sverige (valpar, reservdomare)
PM >>
Onlineanmälan >>

Salukikonst och tillbehör till saluki

Vi bjuder särskilt in dig som konstnär och skapare då vi gärna vill ha salukikonst och tillbehör till saluki till försäljning för alla besökare och utställare. Du bestämmer själv vad du vill sälja! Vi uppskattar en mångfald!
• Skulpturer, akvareller, oljemålningar, litografier och kopior på original
• Koppel, halsband, saluki-kläder och smycken
Vi erbjuder aviserad plats för ditt tält där du kan ha din konst eller salukitillbehör till försäljning.
Hoppas du vill komma och sälja konst med salukimotiv och tillbehör till salukiälskare!
Meddela styrelsen senast 3 juli om du vill delta till Helena.breicha@edu.uu.se

Fotografering

Det kommer finnas möjlighet till fotografering för alla som är intresserade.
Själva fotograferingen är gratis, du betalar endast för de bilder du eventuellt är intresserade av, inget köptvång.
Ett urval av huvudbilder kommer även att publiceras i Salukibladets julnummer.
Fyll i detta formulär för att anmäla ditt intresse, så jag kan se när du är tillgänglig och så planerar vi efter det. Det finns ingen begränsning för antal hundar och det går naturligtvis bra även med hundar som inte är anmälda på utställningarna.
Fotografering erbjuds även under Tånga Hed-helgen 15-17 juni.

Utställningskatalogen

Vi kommer göra en katalog för båda dagarna. Katalogen är i A4-format och i färg.
Det finns möjlighet att annonsera i katalogen för 200:- per sida.
För er som kommer och säljer salukiprylar är detta ett utmärkt tillfälle att annonsera!
Boka din annons senast 25/6 här >>
Färdig annons ska vara oss tillhanda senast 3/7 och skickas till marie@tazim.se

Detta händer också under denna helgen

SÖNDAG 29/7 2018
Svenska Vinthundklubben anordnar officiell utställning med CERT på Strömsholm (30 km från Vilsta). För mer information se www.ostra.svvk.se

MÅNDAG-TISDAG 30-31/7 2018
Internationellt lure coursingprov med CERT & CACIL. För mer information om datum för saluki, plats och domare se www.vklcb.svvklc.se

Boende

Går endast att boka via Vilsta, inte via bokningssidor.
Kontakta Eskilstuna Turistbyrå.

BETALNING
Plusgiro 11 00 91-6
Från utlandet: IBAN : SE22 9500 0099 6034 0110 0916, BIC : NDEASESS
Adress: Svenska Salukiringen, Flo Stommen 4, 467 96 Grästorp


Välkomna!


COME AND CELEBRATE OUR 50-YEARS ANNIVERSARY AT NEWLY RENOVATED VILSTA SPORTHOTEL
Accommodation that suits everyone! Hotel rooms, B&B, cabins and camping
You can only book accomodation if you send email or call and say that you will attend to The Saluki Club events..
Phone: +46 16 51 30 80, email: bokning@vilstasporthotell.se
http://www.vilstasporthotell.se/

SALUKI CONVENTION 26/7
SVSR SHOW WITH CAC 27/7
JOINT DINNER - ARABIC THEME 27/7
SVSR SHOW WITH CAC 28/7
SVVK SHOW WITH CAC 29/7
INTERNATIONAL LC TRIAL 30-31/7

CONFERENCE THURSDAY 26/7 2018
09:30 Registration

10:00 How to choose dogs for breeding to achieve your goals - by Elisabeth Rhodin, experienced and successful breeder of dachshunds (prefix Örnberget’s) since 1962, working in the Swedish Kennel Club’s breeding committee and authorized FCI-judge.

12:00 Lunch break

13:00 Saluki health - a report from the club committee

13:30 50 years of breed history in Nordic countries - looking back at influential stud dogs, brood bitches and breeders - Finland and Norway

14:30 Coffee break

15:00 To continue…50 years of breed history in Nordic countries - Denmark and Sweden

16:00 Introduction to the Saluki Hound of the Bedouins (Past-Present-Future) by Hamad AlGhanem - Saluki of Arabia Club - U.A.E
Followed by Arabian Saluki Beauty Contest
Judged by: Hamad AlGhanem Saluki of Arabia Club - U.A.E
Adults (over 1 year) 7 smooth dogs, 7 smooth bitches 7 feathered dogs, 7 feathered bithes
Veterans (over 7 years) 7 smooth dogs, 7 smooth bitches 7 feathered dogs, 7 feathered bithes
Max 1 feathered Saluki and max 2 smooth Salukis from the same owner.
Pre-registration is required. The beauty contest is free of charge. Registration form is found here >>
Arabian Saluki Beauty Contest is a part of the conference.

Conference fee 500 SEK incl lunch & coffee Pre-registration and payment is required. Pre-registration is found here >>

FRIDAY 27/7 2018
The Swedish Saluki Club arranges an official shows with CAC
Judges Shuichi Suda, Japan & Deric Aube, USA and Bitte Ahrens, Italiy (puppies, reserve judge)
PM >>
Online entry >>

On Friday evening we invite you all to a joint dinner at Vilsta with Arabic theme! Pre-registration and payment is required to participate. Register for the dinner here >>

SATURDAY 28/7 2018
The Swedish Saluki Club arranges an official shows with CAC
Judges Shuichi Suda, Japan & Deric Aube, USA and Barbara Ruth Smith, Sweden (puppies, reserve judge)
PM >>
Online entry >>


Saluki art and accessories for Saluki
We would especially like to invite you who are an artist, as we plan to offer saluki art and accessories for sale to all visitors and participants. You decide what you want to sell! We appreciate a diversity of art!
Sculptures, watercolour, oil paintings, lithographies and copies of originals
Leashes, collars, saluki clothes and jewelry
We are offering a place for your tent where you can display your art or saluki accessories for sale.
We hope that you will come to sell saluki art for saluki lovers!
Please, inform the Board before the 3rd of July if you want to participate to Helena.breicha@edu.uu.se

Photography
There will be some opportunities to get photos of your dogs, for everyone who is interested.
The photo shoot is free, you only need to pay for the photos you want afterwards, and you don't have to buy anything if you don't want to.
A selection of headshots will be published in the christmas issue of the Saluki Magazine.
Use this form so I can get a little knowledge about number of dogs and when you will be available, and we'll make an arrangement. There are no limitation of dogs and all dogs are welcome, not just dogs entered at the shows.
Photography will also be available during the weekend in Tånga Hed, June 15-17.

Show catalogue
There will be one catalogue for both days. The catalogue will be made in A4-format and in full colour.
We have an opportunity for you to advertise in the catalogue, price will be 200SEK for each page.
For those of you who will sell Saluki related things on the show, this is a perfect opportunity!
Reserve your ad here >>
Deadline for the finished ad is July 3rd and the e-mail address for sending your ad is marie@tazim.se

You can also participate at these events
SUNDAY 29/7 2018
The Swedish Sighthound Club arranges official show with CAC at Strömsholm (30 km from Vilsta).
For more information look at www.ostra.svvk.se

MONDAY-TUESDAY 30-31/7 2018
International lure coursing trial with CAC & CACIL
For more information about date for saluki, place and judges look at www.vklcb.svvklc.se

ACCOMODATION
Is only possible to book directly with Vilsta (not with booking.com etc).

PAYMENT
IBAN : SE22 9500 0099 6034 0110 0916, BIC : NDEASESS
Adsress: Svenska Salukiringen, Flo Stommen 4, 467 96 Grästorp

WELCOME !!