Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Provkommittén Lure Coursing - länk

- Svenska Vinthundklubbens kommitté för lure coursingprov och regler. Svenska Vinthundklubben (SvVK) är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation. SvVK har som ändamål att inom Sverige skapa största möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet. Klubben främjar även en sund avel av hundar som tillhör raser inom vinthundsgruppen.


Klubben förverkligar detta ändamål bland annat genom att inom hela landet anordna lure coursing aktiviteter och prov. Provkomimittén Lure Coursing (PKLC) utses årligen av Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelsen på förslag av valberedningen. PKLC ansvarar bl a för provkalender, register över aktuella provplatser och utbildning av funktionärer. PKLC:s kansli administrerar licenser och skickar ut licensböcker, och är registrator av tävlingsresultat.