Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

SvVK/s Internationellt LC Prov i Förslöv
Domare: Jan Scotland, Tyskland & Michael Behrmann, Tyskland


Plats Namn Poäng  
1. El-Cazzino Dyhraq 80 CERT CACIL
2. Scheref 79,75  
3. Abu Baqr's Charda Hum 79,5 R-CACIL
4. Baklava's Rifa Tamannin 79,5  
5. Volante's Zimyah 79  
6. Baklava's Raai'ah Tamaaman 78,25  
7. Volante's Astarte 77,5  
8. Baklava's Raih Raqqas 77,25  
9. Volante's Albinoni 75,25  
10. Baklava's Sarqi Sadiq 74,5  
11. Baklava's Ramz Ragib 73,75  
11. Naradz Bågens Bara Barn Burr 73,75


Abu Baqr's Charda Hum & El Cazzino Dyhraq