Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

WALLABY'S RAM-ES RAJIYYAH

Arames-Tabasir Pari-Was x Wallaby's Iqad Iwanda

21 / 73p LC Tammsvik Int 26/7-04

19 / 65,75p LC Tammsvik Int 28/7-03

4 / 80p LC Tammsvik Int 31/7-01
Bkl 1
SvVK Bro Off 29/7-01