Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SvVK/s Nationellt LC Prov i Förslöv
Domare: Jürgen Saunus, Tyskland & Thorsten Bergerweiss, Tyskland
5+8 deltagande (anm. 16)


Plats Namn Poäng  
1. Abu Baqr's Charda Hum 98,25 CERT BIF
2. Volante's Zola 96,25  
3. Arriyad Aazade 95,75  
4. Volante's Zimyah 95,5  
5. Volante's Zirocco 94,25  
6. Baklava's Raih Raqqas 94  
7. Baklava's Rawa Ramaq 93,75  
8. Volante's Astarte 93,25  
9. Dhawati Izaz Amal 93  
10. Abu Baqr's Ba Hosh 92,25  
11. Abu Baqr's Bamdad Bejad 92,25  
12. Al-Shên Muniir Mustaqbal 72,25  


Abu Baqr's Charda Hum