Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

HISILOME'S NORA
Domare 1 ÅSTRÖM ANNA
Nybörjarklass
Poäng:   080
Kvalif/Nybörjarklass
Domare 1 HIMMEL JANA
Nybörjarklass
Poäng:   068