Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Askersund Nationell 10/8 2019
Domare Hans Almgren
Antal deltagande hundar: 6+15

BIR BIG-2 NO UCH SE LCCH SE UCH SE VCH Husniya's Almir-Al-Uday
BH-2 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH SE LCCH SE VCH Dhawati Uday Karam
BH-3 CERT Hisilome's Meleagrant
BH-4 R-CERT Hisilome's Merlin
BIM CERT CHAMPIONAT Amiyat Exodeen
BT-2 FI UCH NO LCCH SE JV-13 SE LCCH SE UCH Dhawati Ujala Lamiáh
BT-3 SE UCH SE VCH Hisilome's Jemma
BT-4 R-CERT Dhawati Amira Bint Rafiiqa

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-3 CERT HISILOME'S MELEAGRANT
EXC-2 CK BH-4 R-CERT HISILOME'S MERLIN
EXC-3 HISILOME'S LANCELOT
EXC-4 KNIGHTELLINGTON EFTIKHAR

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR BIG-2 HUSNIYA'S ALMIR-AL-UDAY
EXC-2 CK BH-2 DHAWATI UDAY KARAM

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BT-4 R-CERT DHAWATI AMIRA BINT RAFIIQA
EXC-2 SHARWASSIM FAIZAH

Unghundsklass tikar
VG-1 ZARABIS SANNAH

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BIM CERT CHAMPIONAT AMIYAT EXODEEN
EXC-2 CK HISILOME'S MORGAINE
EXC-3 CK AMIYAT CORUSCANT
EXC-4 DABKA'S THEA THE QUEEN
EXC TA'ZIM KAALICHA
EXC BADAVIE CORONA
EXC MANDANA MIN EL AKBAR
VG HISILOME'S MELEAS
VG HISILOME'S LEAH

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 DHAWATI UJALA LAMIÁH

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-3 HISILOME'S JEMMA
EXC-2 NOOR INCA BAR ONESS