Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Eskilstuna Nationell 17/8 2019
Domare Ingela Kyrklund
Antal deltagande hundar: 8+13

BIM DK UCH EE CH NO UCH NORD V-18 SE UCH Amiyat Dengar
BH-2 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH SE LCCH SE VCH Dhawati Uday Karam
BH-3 CERT Dhawati Al-Adin Sabiq
BH-4 R-CERT Amiyat Count Dooku
BIR BIG-4 SE UCH Amiyat Exodeen
BT-2 FI UCH NO LCCH NO UCH SE JV-13 SE LCCH SE UCH Dhawati Ujala Lamiáh
BT-3 C.I.B. & NORD UCH EE CH FI UCH FI V-15 SE V-16-18 SE VV-18 Husniya Har Kala Rachi
BT-4 CERT Dhawati Amira Bint Rafiiqa
R-CERT Kashmanis Zaquira Zahab

Juniorklass hanar
EXC-1 CK BH-3 CERT DHAWATI AL-ADIN SABIQ
EXC-2 KASHMANIS ZOHI KHAN

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-4 R-CERT AMIYAT COUNT DOOKU
EXC-2 SPEEDFREAKS BLACK-WARRIOR
EXC-3 DABKA'S TAKE MY BREATH AWAY

Championklass hanar
EXC-1 CK BIM AMIYAT DENGAR
EXC-2 CK BH-2 DHAWATI UDAY KARAM
EXC-3 CK HUSNIYA'S ALMIR-AL-UDAY

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BT-4 CERT DHAWATI AMIRA BINT RAFIIQA
EXC-2 CK R-CERT KASHMANIS ZAQUIRA ZAHAB

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK DHAWATI AURORA LAMIAH
EXC-2 ZARABIS SANNAH

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BIR BIG-4 AMIYAT EXODEEN
EXC-2 CK LAGS LATIFHA LATONIA
EXC-3 CK DHAWATI BUSR MINTAKA
EXC-4 BADAVIE CORONA
EXC QIRMIZI RUBIENNE

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 DHAWATI UJALA LAMIÁH
EXC-2 CK DABKA'S QUEEN QANDY

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-3 HUSNIYA HAR KALA RACHI
EXC-2 CK DABKA'S MISS PIMS