Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

Svenska Salukiringen inbjuder till inofficiell utställning i Vännäs fredagen den 15/6 2018
Utställningen är på kvällen och börjar kl 18:00!

Domare
Florian Marko, kennel al Noushafarin, Österrike

Anmälan
Online här >>
Eller via post till (SKK’s 3-sidiga blankett, 1 sida räcker) Eeva Olkinuora, Tallvägen 36, 932 32 Skelleftehamn
OBS! Anmälan är bindande

Klasser/avgifter
Valpklass 4-6 mån 190:-
Valpklass 6-9 mån 190:-
Juniorklass 9-18 mån 260:-
Unghundsklass 15-24 mån 260:-
Bruksklass >15 mån 260:- (Gamla reglerna för att delta i bkl gäller på SvSR inoff)
Öppen klass >15 mån 260:-
Championklass >15 mån 260:-
Seniorklass 8-10 år 260:-
Veteranklass > 10 år 200:-

Flerhundsrabatt
200 kr fr o m 3:e hunden med samma ägare efter 2 fullbetalade hundar (à 260 kr)

Klubbdiplom
Delas ut i finalerna till vinnande hundar med HP i alla klasser (gäller ej valpar).

Information
Hederspriser mottages med stor tacksamhet. Bästa par, barn med hund, ungdom med hund och generationsklass (minst tre generationer i rakt nedstigande led) arrangeras, anmäls och betalas på plats. För att tävla om bästa uppfödare- och avelsgrupp (hanar - en kombination räcker) så behövs tre hundar, även valpar får ingå i grupperna. Utöver de ”vanliga” finaltävlingarna utses även bästa huvud & uttryck och bästa släthår. Under helgen arrangerar SKK & SvVK utställning och saluki bedöms där på lördagen & söndagen!

Anmälningsavgift
Sätts in samtidigt som anmälan på plusgiro 110091-6.Hundens namn, registreringsnummer & utställningsplats ska anges vid betalning. Telefonanmälningar mottages ej. Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda. Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras.

Payment to this account Name: Svenska Salukiringen, Bank: Nordea, Account IBAN SE22 9500 0099 6034 0110 0916, SWIFT/BIC NDEASESS

Krav för deltagande
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvSR (gäller ej valpar). Medlemsavgiften för 2018 är 300 kr för fullbetalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

Upplysningar
Katarina Petersson 0703-19 78 00, Eeva Olkinuora 0705-85 31 83

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 21/5 2018
Med reservation för eventuell domarändring.