Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

DABKA'S LEONELLO

Kan-Ya-Ma-Khan Ibrahim x Dabka's Cassandra

Ökl EXC-2 CK SKK Borås Nat 29/6-14
Ökl EXC-1 CK BH-4 SKK Vänersborg Int 8/6-14
Ökl EXC SvVK Tammsvik Off 29/7-12
Ökl EXC SvVK Off Tånga Hed 16/6-12
Ukl 3 SvSR Lekåsa Inoff 2/10-11
Junkl EXC-1 / CK / BIM / CERT SKK Hässleholm Int 21/5-11
Junkl G SKK Lidköping Nat 8/5-11