Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Göteborg Internationell 5/1 2014
Domare Dan Ericsson, Sverige

BIR BIG-3 CACIB C.I.B NORD UCH BADAVIE KONQUESTADOR
BH-2 CERT R-CACIB FI V-13 NORD V-13 QIRMIZI OVATION
BH-3 C.I.B NO V-12 NORD JV-11 NORD UCH QIRMIZI MERIDIAN
BH-4 C.I.B FI UCH JWW-06 NORD UCH BADAVIE HEAT OF THE NIGHT
R-CERT DABKA'S O'BOY THE SON OF IZZIE
BIM SE UCH SE V-11 BADAVIE HERE WE GO AGAIN
BT-2 CACIB DK UCH SE UCH ELAMIR CLASSIC QUEEN OF HALIMA
BT-3 R-CACIB SE UCH BADAVIE QIARA
BT-4 CERT DABKA'S NAOMI
R-CERT BADAVIE UNIQUE NOVA

Juniorklass hanar
EXC-1 CK MAZRA'E GANGALL CALA MARSAL
EXC-2 SALGREY'S DREAM KHAN
EXC-3 BADAVIE V FOR VICTORY
VG-4 TA'ZIM HASIB HASHIR
VG YASHARS EFRAIM

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK BH-2 CERT R-CACIB QIRMIZI OVATION
EXC-2 CK R-CERT DABKA'S O'BOY THE SON OF IZZIE
EXC-3 MAJO'S ORION

Öppenklass hanar
EXC-1 YASHARS DJERIDH AAKIL
EXC-2 YASHARS DJILAHM HABIB

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR BIG-3 CACIB BADAVIE KONQUESTADOR
EXC-2 CK BH-3 QIRMIZI MERIDIAN
EXC-3 CK BAKLAVA'S UQIR
EXC-4 CK BAKLAVA'S USHID
EXC AZIZ IHSAN
EXC BAKLAVA'S VIRAC
EXC DABKA'S ITALY

Veteranklass hanar
EXC-1 CK BH-4 BADAVIE HEAT OF THE NIGHT

Juniorklass tikar
EXC-1 CK MAZRA'E GANGALL CALA ANGUILA
EXC-2 TA'ZIM HIILAH HANNADIH
VG-3 YASHARS EZMERALDA

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK R-CERT BADAVIE UNIQUE NOVA 
VG-2 GULLMOLA ROCKET QUEEN
VG-3 DHAWATI UZMA JAMEELA

Bruksklass tikar
VG-1 BADAVIE OCEAN BREEZE

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-4 CERT DABKA'S NAOMI
EXC-2 CK KIRMAN EUDORA
EXC-3 CK AHMADI FROST BITE
EXC-4 TA'ZIM FAIRUHZ FELLAH
EXC AMASONELAND'S SHAHDI JALA

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 CACIB ELAMIR CLASSIC QUEEN OF HALIMA
EXC-2 CK BT-3 R-CACIB BADAVIE QIARA
EXC-3 CK DABKA'S MICHELLE
EXC-4 CK BADAVIE NIN-NIKITA
EXC BADAVIE STARLIGHT
EXC DABKA'S MIINAH

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BIM BADAVIE HERE WE GO AGAIN
EXC-2 CK BADAVIE BLACK MAGIC WOMAN

Avelsgrupp
1 HP BADAVIE KONQUESTADOR