Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Vänersborg Internationell 8/6 2014
Domare Anne Klaas

BIR BIG-2 CERT CACIB FI V-13 NORD V-13 QIRMIZI OVATION
BH-2 R-CACIB SE UCH ELAMIR SAO JOSE
BH-3 R-CERT KAN-YA-MA-KAN LUQMAAN
BH-4 DABKA'S LEONELLO
BIM CACIB SE UCH MAZRA'E GANGALL MADISON WISCONSIN
BT-2 R-CACIB SE UCH VDH CH DAHAQIN BAHIYA DEANNA
BT-3 CERT KABEERAH ARWEN
BT-4 SE UCH BADAVIE STARLIGHT
R-CERT DERVISCH MOVE LIKE A DIVA

Juniorklass hanar
EXC-1 CK BH-3 R-CERT KAN-YA-MA-KAN LUQMAAN
EXC-2 CK DAHAQIN CHAQIB

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK BIR BIG-2 CERT CACIB QIRMIZI OVATION

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-4 DABKA'S LEONELLO
EXC-2 CK GEHELA'S CELAL IBN GENESIS
EXC-3 BATAL AL ZAHRA

Championklass hanar
EXC-1 CK BH-2 R-CACIB ELAMIR SAO JOSE
EXC-2 CK BAKLAVA'S VELINO
EXC-3 DAHAQIN BAQIR
EXC-4 SHARWASSIM BASIM

Veteranklass hanar
EXC-1 CK BAKLAVA'S USHID

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-3 CERT KABEERAH ARWEN
VG-2 SUNFIRE GHANDOURA
VG-3 DASHURI TE ADELINE

Championklass tikar
EXC-1 CK BIM CACIB MAZRA'E GANGALL MADISON WISCONSIN
EXC-2 CK BT-2 R-CACIB DAHAQIN BAHIYA DEANNA
EXC-3 CK BT-4 BADAVIE STARLIGHT

Veteranklass tikar
EXC-1 CK R-CERT DERVISCH MOVE LIKE A DIVA