Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Lidköping Nord 12/5 2018
Domare Eva Liljekvist Borg
Antal deltagande hundar: 6+8

BIR BIG-3 NORDIC SE UCH Badavie Arezzo
BH-2 CERT R-NORDIC Zadonas Durandal
BH-3 R-CERT Dahaqin Eshaan
BH-4 Dahaqin Farees Farees
BIM CERT NORDIC JWW-17 Qirmizi Quinntessence
BT-2 R-CERT R-NORDIC Omaya Ter Dolen
BT-3 NO UCH SE UCH Seadis Elektra

Juniorklass hanar
EXC-1 CK BH-2 CERT R-NORDIC ZADONAS DURANDAL
EXC-2 CK BH-4 DAHAQIN FAREES FAREES
EXC-3 MAJO'S PRESTON

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-3 R-CERT DAHAQIN ESHAAN
EXC-2 DABKA'S RIO

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR BIG-3 NORDIC BADAVIE AREZZO

Juniorklass tikar
EXC-1 DAHAQIN FAZLUNA
VG-2 TA'ZIM KAALICHA

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BIM NORDIC QIRMIZI QUINNTESSENCE

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-2 R-CERT R-NORDIC OMAYA TER DOLEN
EXC-2 DAHAQIN DANAI
EXC-3 MANDANA MIN EL AKBAR
VG-4 KABEERAH BELFALAS

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-3 SEADIS ELEKTRA