Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Vänersborg Nordic 8/6 2019
Domare Marit Sunde
Antal deltagande hundar: 8+7

BIR BIG-3 NORD CERT SE UCH Badavie Arezzo
BH-2 CERT NORD R-CERT CHAMPIONAT Dahaqin Eshaan
BH-3 SE LCCH SE UCH Almiidhi Darrakh
BIM NORD CERT JWW-17 NO UCH SE UCH Qirmizi Quinntessence
BT-2 NORD R-CERT SE UCH Kabeerah Arwen
BT-3 CERT Hikmat Hariza Danone
BT-4 R-CERT Mandana Min El Akbar

Juniorklass hanar
EXC-1 BADAVIE EXTRA SPICY

Bruksklass hanar
EXC-1 CK BH-3 ALMIIDHI DARRAKH

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-2 NORD R-CERT CERT CHAMPIONAT DAHAQIN ESHAAN
EXC-2 SHAMALI KAHAR AL DIRW IBN JAMAL
EXC-3 DABKA'S RIO
EXC-4 DAHAQIN CHAQIB
VG LA CRUZ FARLAT

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR BIG-3 NORD CERT BADAVIE AREZZO

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BT-3 CERT HIKMAT HARIZA DANONE

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BIM NORD CERT QIRMIZI QUINNTESSENCE
EXC-2 CK BT-4 R-CERT MANDANA MIN EL AKBAR
EXC-3 TA'ZIM KAALICHA
VG-4 KABEERAH BREE

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 NORD R-CERT KABEERAH ARWEN

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BADAVIE STARLIGHT