Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Svenstavik Nordic 4/8 2019
Domare Barbara Ruth Smith
Antal deltagande hundar: 8+11

BIM NORD CERT C.I.B. C.I.B.P. C.I.C. NO UCH NORD LCCH NORD UCH Sadaqa Lazeez Al Alwan
BH-2 NORD R-CERT SE UCH Aziz Qahir
BH-3 CERT CHAMPIONAT Adnil's Running Is Awesome
BH-4 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH SE LCCH SE VCH Dhawati Uday Karam
R-CERT Zadiyads Interlude
BIR NORD CERT C.I.B. & NORD UCH EE CH FI UCH FI V-15 SE V-16-18 SE VV-18 Husniya Har Kala Rachi
BT-2 NORD R-CERT NORD UCH Sadaqa Moonirah Lulu
BT-3 CERT CHAMPIONAT Adnil's Running Is Amazing
BT-4 R-CERT Majo's Queeni

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK R-CERT ZADIYADS INTERLUDE

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-3 CERT CHAMPIONAT ADNIL'S RUNNING IS AWESOME
EXC-2 KHALILS GHAZAWAN
EXC-3 ABU AL KHAYAR KEIFER

Championklass hanar
EXC-1 CK BH-2 NORD R-CERT AZIZ QAHIR
EXC-2 CK BH-4 DHAWATI UDAY KARAM
EXC-3 CK HUSNIYA'S ALMIR-AL-UDAY

Veteranklass hanar
EXC-1 CK BIM NORD CERT SADAQA LAZEEZ AL ALWAN

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BT-4 R-CERT MAJO'S QUEENI

Unghundsklass tikar
EXC-1 ZARABIS SANNAH
EXC-2 AL BHAZIM GILAH GODIVA

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-3 CERT CHAMPIONAT ADNIL'S RUNNING IS AMAZING
EXC-2 CK SADAQA MALIKAH BINT PILOSELLA
EXC-3 CK MAJO'S PAMELA
EXC-4 DHAWATI BUSR MINTAKA

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 NORD R-CERT SADAQA MOONIRAH LULU
EXC-2 CK MAJO'S DARK AND DELICIOUS
EXC-3 CK WALLABY'S ANAIS-ANAIS

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BIR NORD CERT HUSNIYA HAR KALA RACHI