Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Norrköping Nationell 28/5 2005
Domare Nina Karlsdotter


BIR BIG-2 CERT CHAMPIONAT Castlebay Enzo Ferrari
BH-2 Amiyat Anakin
BH-3 Ibriz Zhanthos
BH-4 Shirin Roya Denj-Mashush
BIM Badavie Zerinde
BT-2 Ibriz Uwayyha
BT-3 CERT Shadri Binti

Juniorklass hanar
1-1 CK BH-3 IBRIZ ZHANTHOS
1-2 SHAAMROC SILVER TOUCH
1-3 QIRMIZI GLOBAL IMPACT
    
Öppenklass hanar
1-1 CK BIR BIG-2 CERT CHAMPIONAT CASTLEBAY ENZO FERRARI  
  
Championklass hanar
1-1 CK BH-2 AMIYAT ANAKIN
1-2 CK BH-4 SHIRIN ROYA DENJ-MASHUSH
                  
Juniorklass tikar
1-1 CARAVAN UMNIYAH     
                  
Öppenklass tikar
1-1 CK BT-3 CERT SHADRI BINTI
1-2 IBRIZ YASCHANA                  

Championklass tikar
1-1 CK BIM BADAVIE ZERINDE         
                  
Veteranklass tikar
1-1 CK BT-2 IBRIZ UWAYYHA [BIR BIS-2 VETERAN]