Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Svenstavik Internationell 18/7 2004
Domare Saija Juutilainen


BIM CERT Gemini Phaeton Hamrah Dareius
BH-2 Yebelli's Emir
BH-3 Emaan Inshallah Al Asmaanii
BH-4 Red Hawk's Yazdezad Majid
BH-R Al Wathba Tamm Abdul-Rafi
BIR CERT CHAMPIONAT Shafaq Pamela Popp
BT-2 Shafaq Lihna La Waya
BT-3 Abu Baqr's Chara Mar Chara
BT-4 Hisilome's Dilba
BT-R El Ubaid's Itamar Indian Queen


Valpklass tikar
1 HP AL-SHÊN NAU'IJAH AL DERVISCH [BIR VALP]

Juniorklass hanar
1-1 HP HISILOME'S EMIR JUAN
1-2 HP AL A'LIM HA'ZERA'ATI EL SHAFAQ

Unghundsklass hanar
1-1 CK BIM CERT GEMINI PHAETON HAMRAH DAREIUS
1-2 CK BH-R AL WATHBA TAMM ABDUL-RAFI

Öppenklass hanar
1-1 CK BH-3 EMAAN INSHALLAH AL ASMAANII
1-2 CK BH-4 RED HAWK'S YAZDEZAD MAJID
2 EL-ADINI JAMIL JIRAS

Championklass hanar
1-1 CK BH-2 YEBELLI'S EMIR         
                  
Veteranklass hanar
1-1 CK MIN ARABI LAWAZIM SADIQ [BIR VETERAN]
          
Unghundsklass tikar
1-1 CK BT-R EL UBAID'S ITAMAR INDIAN QUEEN
1-2 HP EL-ADINI JASMIN
                  
Bruksklass tikar
1-1 CK BT-4 HISILOME'S DILBA

Öppenklass tikar
1-1 CK BIR CERT CHAMPIONAT SHAFAQ PAMELA POPP
1-2 CK BT-2 SHAFAQ LIHNA LA WAYA
1-3 CK HISILOME'S CELICIA
    
Championklass tikar
1-1 CK BT-3 ABU BAQR'S CHARA MAR CHARA
1-2 CK QIRMIZI ELDEY                  
1-3 CK QIRMIZI CEYLANI


BIR & BIM Foto: G Jacobsson