Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SvVK Sundsvall Officiell 4/8 2002
Domare Rita Reyniers


BIR BIS-3 Shafaq Hamadezh El Giniya
BH-2 El Hamrah Riim-Sahir
BH-3 Yebelli's Emir
BH-4 CERT Barakisch Mansooreh Wallah
BH-R Khalils Katra
BIM B'asmaanii Binshay Tal Amal
BT-2 Abu Baqr's Bamdad Bejad
BT-3 CERT Shafaq Ophra O'zahira
BT-4 Khalils Jinni Scheherazade
BT-R Dabka's Asjadiy

Valpklass hanar
1 HP SHAFAQ PAJAZZO PHILIPPE [BIR BIS-3 VALP]

Juniorklass hanar

1-1 CK BH-R KHALILS KATRA
1-2 CK KHALILS KALID

Öppenklass hanar
1-1 CK BH-4 CERT BARAKISCH MANSOOREH WALLAH
1-2 CK SHAFAQ OROZCO OMAR                  

Championklass hanar
1 CK BH-2 EL HAMRAH RIIM-SAHIR          
2 CK BH-3 YEBELLI'S EMIR
3 CK SHAFAQ LA CSARDAS QHADDAM
4 KAKADU PINK ROBIN
5 CK KHALILS JAHAM                  
          
Veteranklass hanar
1 CK BIR BIS-3 SHAFAQ HAMADEZH EL GINIYA [BIR BIS VETERAN]
2 IBRIZ SALAYY    
                  
Juniorklass tikar
1-1 KHALILS KABI'A L-ARD      
1-2 KHALILS KIBRIYA          
                  
Bruksklass tikar
1-1 CK ABU BAQR'S CHARDA HUM

Öppenklass tikar
1-1 CK BT-3 CERT SHAFAQ OPHRA O'ZAHIRA      
1-2 CK BT-4 KHALILS JINNI SCHEHERAZADE
1-3 CK SHAFAQ LII GRACE LINETTE
1-4 AL-DABARAN ZALA          
1-5 C'EST ESMERA HARMONY OF BARAKISCH
                  
Championklass tikar
1 CK BIM B'ASMAANII BINSHAY TAL AMAL
2 CK BT-2 ABU BAQR'S BAMDAD BEJAD
3 CK BT-R DABKA'S ASJADIY      
4 CK KHALILS FADILA   
    
Veteranklass tikar
1 CK KHALILS BA'TARA
2 CK KHALILS PUHAIRA NABULA
3 ZADIYADS DIVA    
4 ZADIYADS DUNE

Bästa par
YEBELLI'S EMIR & SHAFAQ OPHRA O'ZAHIRA [BIR PAR]

Uppfödargrupp
1 HP Kennel Shafaq [BIR BIS-2 UPPFÖDARGRUPP]