Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Nyköping Nationell 19/8 2001
Domare Karl-Erik Johansson


BIM BADAVIE IMRAZOR
BH-2 QIRMIZI CARTAGO
BH-3 BADAVIE ORROSTAR
BH-4 MIN ARABI LAYALI AL AQIQ
BH-R CERT MIN ARABI LAWAZIM SADIQ
BIR BADAVIE ILLUIN
BT-2 BADAVIE RHOVANION
BT-3 ABU BAQR'S BAMDAD BEJAD
BT-4 BADAVIE IDRIL
BT-R CERT MATA SALAMATA'S BADARI BEY

Valpklass hanar
1 HP BADAVIE VINGILOT [BIR VALP]

Juniorklass hanar

1-1 SHAFAQ NIJINSKIJ GESHED          
              
Öppenklass hanar
1-1 CK BH-R CERT MIN ARABI LAWAZIM SADIQ

Championklass hanar
1 CK BH-2 QIRMIZI CARTAGO
2 CK BH-3 BADAVIE ORROSTAR
3 CK BH-4 MIN ARABI LAYALI AL AQIQ
4 CK BADAVIE JABAL SHAMAR    
          
Veteranklass hanar
1 CK BIM BADAVIE IMRAZOR
2 HP IBRIZ SALAYY
    
Unghundsklass tikar
1-1 CK BADAVIE TARI                  
1-2 HP SHAFAQ MAGNIFIK MADAME
          
Bruksklass tikar
1-1 ABU BAQR'S BARFI BARANDEH
1-2 DHAWATI IZAZ AMAL

Öppenklass tikar
1-1 CK BT-R CERT MATA SALAMATA'S BADARI BEY
1-2 BADAVIE PELORI
1-3 ABU BAQR'S CHARDA HUM

Championklass tikar
1 CK BT-2 BADAVIE RHOVANION
2 CK BT-3 ABU BAQR'S BAMDAD BEJAD    
3 CK BADAVIE OROSSI
                  
Veteranklass tikar
1 CK BIR BADAVIE ILLUIN [BIR BIS VETERAN]
2 CK BT-4 BADAVIE IDRIL