Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Ronneby Internationell 11/8 2001
Domare Lisbeth Mach


BIM RAHIMA'S BASIR YASHAR
BH-2 CERT QIRMIZI DUBAI
BIR BIG-2 KHALILS DABKA DARWIS
BT-2 CERT QIRMIZI ENYAMBA
BT-3 KHALILS JAHARA
BT-4 RAHIMA'S 'ASALIY
BT-R AL-SHÉN AMBER KAHALA

Valpklass tikar
1 HP BADAVIE VAIYA [BIR VALP]

Öppenklass hanar

1-1 CK BH-2 CERT QIRMIZI DUBAI

Championklass hanar
1 CK BIM RAHIMA'S BASIR YASHAR

Unghundsklass tikar
1-1 CK BT-2 CERT QIRMIZI ENYAMBA
1-2 CK SHIRIN ROYA DASTI-MOJEZE
1-3 DABKA'S ANNISAH
1-4 DABKA'S ARABIYYA
      
Öppenklass tikar
1-1 CK BT-3 KHALILS JAHARA                  
1-2 CK KHALILS JANNA BINT WATIQA
1-3 RAHIMA'S BAJAMA ATOOSA
          
Championklass tikar
1 CK BIR BIG-2 KHALILS DABKA DARWIS
2 CK BT-4 RAHIMA'S 'ASALIY
3 CK BT-R AL-SHÉN AMBER KAHALA     
4 CK BADAVIE MINAS ANOR