Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Visby Nationell 1/7 2001
Domare Kari Edmund


BIM RAHIMA'S BASIR YASHAR
BIR CERT CHAMPIONAT ABU BAQR'S BAMDAD BEJAD
BT-2 ABU BAQR'S CHARDA HUM
BT-3 BADAVIE MINAS ANOR
BT-4 SHAFAQ LAHTINA LA ZAHRA

Championklass hanar
1 CK BIM RAHIMA'S BASIR YASHAR     
                  
Juniorklass tikar
1-1 SHAFAQ NOVA JINGLES

Öppenklass tikar
1-1 CK BIR CERT CHAMPIONAT ABU BAQR'S BAMDAD BEJAD
1-2 CK BT-2 ABU BAQR'S CHARDA HUM

Championklass tikar
1 CK BT-3 BADAVIE MINAS ANOR
2 CK BT-4 SHAFAQ LAHTINA LA ZAHRA
3 AL-SHÉN AMBER KAHALA