Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Alfta Nationell 30/6 2001
Domare Hjördis Espeland


BIR BIS-3 KIRMAN KASSIM
BH-2 YEBELLI'S EMIR  
BH-3 CERT MIN ARABI LAYALI AL AQIQ
BH-4 KHALILS JAHAM
BH-R YEBELLI'S EZARD
BIM CERT CHAMPIONAT SHAFAQ LOVISA GAZELL
BT-2 KHALILS SIYANA SCHEHERAZADE
BT-3 KHALILS DURRA AL DARIBA
BT-4 KHALILS E-DNA 'ALA BAGTATIN
BT-R MATA SALAMATA'S BADARI BEY

Öppenklass hanar
1-1 CK BH-R YEBELLI'S EZARD
1-2 CK BH-3 CERT MIN ARABI LAYALI AL AQIQ
1-3 CK BH-4 KHALILS JAHAM
1-4 YEBELLI'S EROZ
1-5 BARAKISCH MANSOOREH WALLAH          
1 MIN ARABI MIZAJ AL AZIM
1 MIN ARABI LAWAZIM SADIQ

Championklass hanar
1 CK BIR BIS-3 KIRMAN KASSIM
2 CK BH-2 YEBELLI'S EMIR                  
3 CK SHAFAQ LA CSARDAS QHADDAM
          
Veteranklass hanar
1 CK KHALILS BAWWAQ BEN ARON [BIR BIS-2 VETERAN]
2 CK IBRIZ SALAYY
    
Juniorklass tikar
1-1 HP B'ASMAANII BINSHAY TAL AMAL      
                  
Bruksklass tikar
2 AL-SHÉN MUFAADJA'AH SANAH KHAMSUUN

Öppenklass tikar
1-1 CK BIM CERT CHAMPIONAT SHAFAQ LOVISA GAZELL
1-2 CK BT-R MATA SALAMATA'S BADARI BEY
1-3 KHALILS JINNI SCHEHERAZADE

Championklass tikar
1 CK BT-3 KHALILS DURRA AL DARIBA
2 CK BT-4 KHALILS E-DNA 'ALA BAGTATIN
3 CK BADAVIE OROSSI    
    
Veteranklass tikar
1 CK BT-2 KHALILS SIYANA SCHEHERAZADE
2 HP KHALILS ZARDA ZAFIRA
3 HP KHALILS YASM AL JADABA
4 HP KHALILS BA'TARA          
      
Avelsgrupp
1 HP KIRMAN KASSIM [BIR BIS AVELSGRUPP]

Uppfödargrupp
1 HP Kennel Khalil [BIR BIS-4 UPPFÖDARGRUPP]