Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Piteå Nationell 12/5 2001
Domare Göran Bodegård


BIR CERT BADAVIE SANDIMAN
BH-2 EL HAMRAH RIIM-SAHIR
BH-3 KHALILS FAUDAWI FIDDI FARIH  
BIM CERT BADAVIE PELLENOR
BT-2 AL WATHBA SUHA SADAQA

Juniorklass hanar
1-1 CK BIR CERT BADAVIE SANDIMAN

Championklass hanar
1 CK BH-2 EL HAMRAH RIIM-SAHIR
2 CK BH-3 KHALILS FAUDAWI FIDDI FARIH      
                  
Juniorklass tikar
1-1 CK BT-2 AL WATHBA SUHA SADAQA

Öppenklass tikar
1-1 CK BIM CERT BADAVIE PELLENOR