Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

QIRMIZI LAROCHE

Shiraz California Dreamin' x Qirmizi Farah Keife

Ökl EXC-3 / CK SKK Borås Int 1/7-12

Ökl EXC-2 SKK Stockholm Int 11/12-11
Ökl EXC SKK Eskilstuna Int 20/8-11
Ökl EXC-1 / CK / BH-4 / R-CERT SKK Köping Int 23/7-11
Ökl EXC-2 / CK SKK Vänersborg Int 5/6-11

Ukl 4 / HP SvSR Lekåsa Inoff 2/10-10
Junkl 1-1 / CK / BIR BIS-4 JUNIOR SvVK Tångahed Off 12/6-10
Junkl 1-2 SKK Västerås Nat 25/4-10

Babyvalp 1 / HP / BIR BIS BABYVALP SvVK Sjuntorp Off 14/11-09