Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

YASHARS CHIRNAQ AL GHAZAL

Dhawati Hareeq Ghazal x Al-Shén Sarafa Al Yashar

Ökl 4 / HP SvSR Ljungbyhed Inoff 5/5-13
Ökl EXC-4 / CK SvVK Ljungbyhed Off 4/5-13
Ökl EXC SKK Göteborg Int 6/1-12
Ökl EXC SvVK Helsingborg Off 11/9-11
Ökl 1-4 SKK Visby Int 29/8-10
Ökl 1-4 SKK Visby Nat 28/8-10
Ökl 2 SvVK Lövudden Off 1/8-10
Ökl 1 SvSR Lövudden Off 30-31/7-10
Ökl 1-3 SKK Borås Nat 4/7-10
Ökl 2 SKK Jönköping Int 21/6-10
Ökl 2 SKK Jönköping Int 19/6-10
Ökl 2 SKK Larv Nat 9/5-10
Ukl 1-3 SKK Göteborg Int 8/1-10
Ukl 1-5 SKK Göteborg Int 7/1-10
Ukl 1-3 / HP SKK Öland Nat 6/9-09
Ukl 1-2 SKK Ronneby Int 9/8-09