Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BADAVIE DON'T TURN AROUND

Badavie Silmarillon x Badavie Pharaz

Chkl 3 / CK / BT-3
SKK Vänersborg Nat 7/6-09
Ökl 1-1 / CK / BT-4 / CERT / CHAMPIONAT
SKK Göteborg Int 6/1-09

Ökl 1-1 / CK / BT-R / CERT
SvVK Sjuntorp Off 15/11-08
Ökl 1 SvVK Vårgårda Off 14/6-08
Ökl 1-2 / CK SKK Vänersborg Int 8/6-08
Ökl 1-2 / CK SKK Göteborg Int 5/1-08

Ökl 1-2 / CK SvVK Sjuntorp Off 17/11-07
Ökl 1 SvVK Tångahed Off 16/6-07
Ökl 1-1 / CK / BT-2 / CERT SKK Vänersborg Nat 10/6-07

Ukl 2
SvVK Sjuntorp Off 13/11-05 
Junkl 2
SvVK Skara Off 9/4-05