Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

DAR EL HINDIYAS JALIYA AL GARAMIYA

El-Cazzino Cajar x Osjan Von Iransamin

Ökl 2
SvSR Lövudden Off 12/7-08

Ökl 1 SvVK Mariefred Off 30/7-06

Ökl 2
SKK Nyköping Nat 17/8-03
Ökl 2
SvVK Tammsvik Off 27/7-03
Ökl 1
SvSR Tammsvik Off 26/7-03

Ökl 1
SvVK Enköping Off 13/10-02
Junkl 2
SvVK Tammsvik Off 28/7-02