Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL A'LIM HAMID

Kirman Laertes x Shafaq Magnifik Madame

Ökl 1-2 / CK
SKK Stockholm Int 11/12-05
Ökl 1-2 / CK / BH-R
SvVK Högbo Bruk Off 4/9-05
Ökl 1
SvVK Umeå Off 13/8-05
Ökl 1
SvVK Tammsvik Off 31/7-05
Ökl 1-4SKK Lövudden Int 23/7-05
Ukl 1-3
SKK Avesta Nat 19/6-05
Ukl 1-1 / CK
SKK Österbybruk Int 15/5-05
Ukl 1-1 / CK / BIM UNGHUND
SvVK Bosjökloster Off 7/5-05
Ukl 1-1 / CK / BH-R / CERT
SKK Västerås Nat 23/4-05
Junkl 1-2 / HP
SKK Stockholm Int 26/3-05
Ukl 1-2 / CK
SvVK Köping Off 26/2-05 
Ukl 1-1 / HP
SKK Stockholm Int 11/12-04
Ukl 1-1 / CK / BIM UNGHUND
SvVK Köping Off 16/10-04
Junkl 1-2 / CK
SvVK Högbo Bruk Off 4/9-04 
Junkl 2
SKK Västerås Nat 25/4-04