Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

YASHARS ANJOU

Khalils Dib Al Dimaqs x Al-Shén Sarafa Al Yashar

Junkl 1-4 SvVK Göteborg Off 6/1-07
Junkl 1-2 / CK Skk Göteborg Int 5/1-07
Junkl 1-2 / HP SvVK Stockholm Off 21/10-06
Junkl 1-1 / HP SKK Ronneby Int 12/8-06
Junkl 1-5 SvVK Mariefred Off 30/7-06
Junkl 1-3 / HP SvSR Mariefred Inoff 29/7-06
Valp 1 / HP / BIM VALP SvVK Tångahed Off 17/6-06
Babyvalp 1 / HP / BIR BIS-R BABYVALP SvVK Köping Off 25/2-06