Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SHAFAQ SKIPPER IN BLACK

Abu Baqr's Babrack x Shafaq Ophra O'zahira

Ökl 1
SKK Helsingborg Int 14/9-08
Ökl 1
SvVK Helsingborg Off 13/9-08
Ökl 1-3 SKK Ronneby Int 10/8-08
Ukl 2 SKK Hässleholm Nat 18/5-08
Ökl 2 SvVK Göteborg Off 3/1-08