Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

MIN ARABI RAMIH ALI KHAN

Min Arabi Layali Al Aqiq x Mata Salamata's Badari Bey

Ökl EXC SvVK Strängnäs Off 27/3-11

Ökl 1 SKK Eskilstuna Int 21/8-10
Ökl 1 SvSR Lövudden Off 30-31/7-10
Ökl 1-4 SKK Köping Int 24/7-10
Ökl 1
SKK Österbybruk Int 30/5-10

Ökl 1
SvVK Lövudden Off 26/7-09

Ökl 2 SvVK Mariefred Off 29/7-07
Ökl 1 SvVK Tångahed Off 16/6-07
Ökl 1 SvVK Mariefred Off 30/7-06
Junkl 1-2 / CK
SvVK Tammsvik Off 31/7-05