Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

MA'A ZALEK MA VARA OT-TABIYAT

Ta'annuq Tal Amal x Ma'a Zalek Moannas Va Ziba

Ökl 2 SvVK Helsingborg Off 9/9-06
Ökl 1-3
SvVK Helsingborg Off 11/9-05
Ökl 2
SvVK Bosjökloster Off 7/5-05
Ukl 1
SvVK Helsingborg Off 13/9-03