Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

IZANIA AMBROSE

Ritzas Ozamiz x Ma'a Zalek Masarrat Az Izania

Ökl 1-4
SKK Högbo Bruk Int 7/9-08
Ökl 2 SKK Köping Int 19/7-08
Ökl 2 SKK Avesta Int 15/6-08
Ökl 1-2 SKK Västerås Nat 20/4-08
Ukl 1 SvVK Enköping Off 14/10-07
Junkl 2 SKK Avesta Nat 17/6-07
Junkl 2 SKK Västerås Nat 21/4-07
Junkl 1-4 SvVK Köping Off 25/2-07