Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

HEYDAR DE LUNDUKI

Volante's Zirocco x Barakisch Narm Xubi De Lunduki

Ökl 1-2 / CK SKK Helsingborg Int 12/9-10
Ökl 1-5 SvVK Helsingborg Off 11/9-10
Ökl 1 SvVK Lövudden Off 1/8-10
Ökl 1 SvSR Lövudden Off 30-31/7-10
Ökl 1-4 / CK SKK Tvååker Int 9/7-10
Ökl 1-3
SvSR Tångahed Off 13/6-10
Ökl 1-2 / CK SvVK Tångahed Off 12/6-10
Ökl 1
SKK Hässleholm Int 22/5-10
Ökl 1 / HP / BIM
SvSR Backagården Inoff 16/5-10
Ökl 1
SvVK Backagården Off 15/5-10

0
LC Horn Int 20/9-09
Ökl 1-3
SvVK Helsingborg Off 13/9-09
Ökl 1-5
SKK Helsingborg Nat 12/9-09
Ökl 1-2 / CK / BH-R
SKK Ronneby Int 9/8-09
Ökl 1-4
SvVK Tångahed Off 13/6-09
Ökl 1-4
SvVK Bosjökloster Off 23/5-09
Ökl 1-2
SKK Hässleholm Nat 16/5-09
Ökl 1-2 / CK / BH-R
SKK Malmö Int 22/3-09

Ökl 1-3 / CK
SKK Helsingborg Int 14/9-08
Ökl 1-5 / CK
SvVK Helsingborg Off 13/9-08
Ökl 1 SvVK Lövudden Off 13/7-08
Ökl 1 / CK SvSR Lövudden Off 12/7-08
Ukl 1-5
SvSR Bosjökloster Inoff 25/5-08
Ukl 1-3 / CK SvVK Bosjökloster Off 24/5-08
Ukl 2 SvVK Helsingborg Off 9/9-07
Junkl 2 SvVK Mariefred Off 29/7-07
Junkl 2 SKK Tvååker Nat 13/7-07
Junkl 1-5
SvSR Bosjökloster Inoff 3/6-07
Junkl 1-5 / HP SvVK Bosjökloster Off 2/6-07
Junkl 1-2 / HP SKK Hässleholm Nat 19/5-07
Junkl 1-4 SKK Malmö Int 18/3-07