Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

IBRIZ ZEFYR

Ibriz Xadang x Ibriz Uwayyha

Ökl 2 SKK Lövudden Int 22/7-07
Ökl 1-2 SKK Alfta Nat 14/7-07
Ökl 1-4 SKK Borås Int 1/7-07
Ökl 1-3 SKK Västerås Nat 21/4-07
Ökl 1 SvVK Köping Off 25/2-07
Ökl 1-2 / CK SvVK Göteborg Off 6/1-07