Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

IBRIZ ARRKADASH ARRQI

Ibriz Zhanthos x Ibriz Yphehria

Ökl 1-5 / CK
SKK Malmö Int 22/3-09
Ökl 1-4 / CK
SvVK Enköping Off 15/3-09

Ökl 1-3
SKK Växjö Int 2/11-08
Ökl 1-4 / CK
SvVK Skogås Off 18/10-08  
Ukl 1-1 / CK
SKK Högbo Bruk Int 7/9-08
Ukl 1-2 / CK SKK Norrköping Nat 17/8-08
Ukl 1-1 SKK Nyköping Int 16/8-08
Ukl 1-2 / CK SvSR Lövudden Off 12/7-08
Ukl 1 / CK
SKK Stockholm Int 5/7-08
Ukl 2 SKK Norrköping Int 31/5-08
Junkl 2 SvVK Mariefred Off 29/7-07