Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL-SHÉN SHADIJAH BINT NAJMAH

Rahima's Basir Yashar x Jizbasa' IduÖkl 1-4 / CK SvVK Mariefred Off 29/7-07
Ökl 1 SvVK Tångahed Off 16/6-07
Ökl 1-3 / CK SvVK Köping Off 25/2-07
Ökl 1-3 / CK SvVK Skara 12/2-06
Ökl 1-4 / CK
SvVK Sjuntorp Off 13/11-05
Ukl 1-3 / CK
SvVK Tammsvik Off 25/7-04
Junkl 2
SvVK Göteborg Off 15/2-04