Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Jubilee Dinner

Tuesday evening June 27th

We celebrate The Swedish Salukiclub 55 years 1968 - 2023 in the evening.
Menu with price for the dinner will be published under March-April 2023